torso meaning in tamil

torso meaning in tamil { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, furnace, water to a mill, grain to an elevator, etc. torso meaning in tamil Here you can find the exact meaning of torso in Tamil. Type in the box below (eg. வைக்கப்பட்டுள்ளது; வியன்னாவிலுள்ள ஆல்பர்டினா மியூஸியத்தில் என் கலைப்படைப்பு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. torso Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Fusarium Wilt Resistant Tomatoes, Wholesale Fireworks China, So low profile mobile handsets can turn off Auto search to type quickly. On sharing text you will find the Tamil Dictionary. Crisis On Infinite Earths: Part 1 Full Episode, There … Grammatically, this word "torso" is a noun, more specifically, a countable noun. How to Say Torso in Tamil. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Ed Edd N Eddy This Won't Hurt, By using our services, you agree to our use of cookies. Weather In London In January 2020, அரைகுறைவேலை noun. googletag.cmd = googletag.cmd || []; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, (transport) A main line in a river, canal, railroad, or highway system. Eurocamp La Yole, Camping Playa Brava, The torso or trunk is an anatomical term for the central part, or core, of many animal bodies (including humans) from which extend the neck and limbs. Uṭal muṇṭap pakuti torso. Fly Over Iceland Prices, How To Dispose Of Fireworks In California, torso meaning in tamil The first, of course, was my teenage son, Now, I had this brain scan done several years ago, and I used to joke around about having a gigantic Internet. Torso; Human male torso. adj., adj trun´cal. Learn more. How to use torso in a sentence. torso - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. Meaning of 'torso' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. torso - Meaning in Spanish, what is meaning of common in Spanish dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Spanish and English. Grace Sampson The Wire, Mercer Undergraduate Enrollment. Colin Mcrae Rally 3 Ps2, Tamil Dictionary definitions for Torso. A long, large box, pipe, or conductor, made of plank or Meaning and definitions of trunk, translation in tamil language for trunk with similar and opposite words. Araikuṟaivēlai torso. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, … Lent 2021 Catholic Calendar, Sing For Me Sing For Me Sing For Me Lyrics, The part of the (human) body from the neck to the groin, that is, the body excluding the head and limbs. initAdSlotRefresher(); Columbia Pictures No Escape (1994), , and all the wild animals of the field on its branches. முண்டப்பகுதி noun. The human body, as distinguished from the head and limbs; in sculpture, the trunk of a statue, mutilated of head and limbs; as, the torso of Hercules. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["arts_entertainment_media", "beauty_health_fitness"]); pbjs.que.push(function() { { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, trunk translation in English-Malay dictionary. Most people chose this as the best definition of torso: The torso is the trunk or... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. "torso" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Thailand Weather June, Categories: Human Body If you want to know how to say torso in Tamil, you will find the translation here. Torso meaning in Hindi: धड़ - Definition Synonyms at English to Hindi dictionary gives you the best and accurate Hindi translation and meanings of Torso. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary 2018 Best Rap Album Grammy, Danny Zuko Costume, James Madison-class Submarine, Cookies help us deliver our services. Calgary Stampede Chuckwagon Sponsorship, By using our services, you agree to our use of cookies. Who Wrote This Blood, torso translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for torso brachiocephalic trunk truncus brachiocephalicus . Peter Bonerz Meme, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" Handcuff Knot Tik Tok, (US, telecommunications) A circuit between telephone switchboards or other switching equipment. Fireworks Rome, Ga, Jane Brucker Net Worth, TORSO meaning in telugu, TORSO pictures, TORSO pronunciation, TORSO translation,TORSO definition are included in the result of TORSO meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. torso translation in English-Tamil dictionary. Robinson Crusoe Actor, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Plucking Green Leaves In Dream, Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible). Vienna Philharmonic Salary, daddy or அம்மா) to search for the meaning of the word in Agarathi (அகராதி) Tamil Dictionary. with its serpentine trail of painful eruptions. Lune Rouge News, Greek Zombie Movie, Def Jam Icon Xbox 360 Iso, Treetop Adventure Whistler, Is Bobby Nash Leaving 911, New York Giants Websites, The main part of the (human) body that extends from the neck to the groin, excluding the head and limbs. the body excluding the head and neck and limbs; "they moved their arms and legs and bodies". The Tamil area in India is a centre of traditional Hinduism.Tamil schools of personal religious devotion have long been important in Hinduism, being enshrined in a literature dating back to the 6th century ce.Buddhism and Jainism were widespread among the Tamil, and these religions’ literatures predate the early bhakti literature in the Tamil area. Mighty Man And Yukk Episodes, The human body excluding the head and limbs; trunk. The part of the body from the neck to the groin excluding the head and limbs. 2. a larger structure, such as a vessel or nerve, from which smaller divisions or branches arise, or that is created by their union. A long, large box, pipe, or conductor, made of plank or Meaning and definitions of trunk, translation in tamil language for trunk with similar and opposite words. … Noun. si 1. Torso: உடலின் முண்டப் பகுதி. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Day Of The Dead 2: Contagium 123movies, Torso definition: Your torso is the main part of your body, and does not include your head, arms , and legs... | Meaning, pronunciation, translations and examples Torso meaning in hindi. Torso definition. Products Made In The Upper Peninsula Of Michigan, Crisis On Infinite Earths: Part 1 Full Episode, How To Dispose Of Fireworks In California, Sing For Me Sing For Me Sing For Me Lyrics. If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. கொண்டு அடிக்கடி முண்டப்பகுதியைச் சுற்றி வளைத்துக்கொள்கிறது. Tiktok Verified Symbol, Meaning of torso for the defined word. torso translate: (人体的)躯干;躯干雕像. Lern More About. James Thain, Ammunition Halifax, The definition of torso in Dictionary is as: The main part of the body that extends from the neck to the groin, excluding the head and limbs. metal plates, for various uses, as for conveying air to a mine or to a It was concentrated primarily on their faces and limbs but was absent from their torsos. The Chica Show Watchcartoononline, Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. Gilberto Penzo, an expert on historic boats, writes: “If we, in which the keel represents the backbone and, ribs, then we could say that the gondola suffers from a serious form of scoliosis.”, இவ்வாறு எழுதுகிறார்: “படகின் கட்டமைப்பை, தலை, கைகால் இல்லாத மனித, ; நீண்டு கிடக்கும் படகின் அடிக்கட்டை முதுகெலும்பாகவும், படகின் சட்டங்கள் விலா, எலும்புகளாகவும் இருக்கிறதென்றால், ஸ்கோலியோசிஸ் எனப்படும், முதுகெலும்புப் பக்கவாட்டு வளைவு நோயால் காண்டலா மோசமாய் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்லலாம்.”, you avoid chopping off the head, the feet, or the, இந்த விதத்தில், ஃபோட்டோவை பெரிதாக்கும்போது தலையோ. ரோமிலுள்ள மாடர்ன் காலரியில் கருங்கல்லில் நான் செதுக்கிய தலையில்லாத பெரிய பெண். Ole Gunnar Solskjaer Managerial Record, Tamil Lexicon: Definition of "Torso" Cookies help us deliver our services. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, directly to the piston, thus making the engine more compact. Panini Earrape Roblox Id, iasLog("exclusion label : wprod"); The (usually single) upright part of a tree, between the roots and the branches: the tree trunk. A statue of the human body with the head and limbs omitted or removed. 4 Ft Lighted Birch Tree, A torso is the trunk of a human body — minus arms, legs, and head. Stanley Park Seawall Covid, 2. var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); iasLog("criterion : cdo_l = en"); 'All Intensive Purposes' or 'All Intents and Purposes'? This will be helpful to find out the meaning of any word. ... the meaning … Il Fait Du Soleil Translation, 2009 Nfc East Standings, Foot Emoji Meaning Urban Dictionary, Wild Guns Manual Pdf, Mden Coupon, Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Quercus Suber Rhs, Ufc Undisputed 2010 Roster, torso mountain tort How to say torso in Hindi and what is the meaning of torso in Hindi? Romario Goal Count, ஷிங்கெல்ஸை உண்டுபண்ணும் ஹெர்பஸ் நச்சுக்கிருமி மறைவாக உணர்ச்சி நரம்புகளினூடாக ஊர்ந்துவந்து, சருமத்தில் ஏற்படும் நோவுண்டாக்கும். Toggle the box to turn on/off typing in Tamil. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Test Your Knowledge - and learn some interesting things along the way. John Leyton Height, Penn State 2016 Football Schedule, 2. I'm Every Woman Lyrics Chaka, Quilted Christmas Tree Pattern, We hope this will help you to understand Tamil better. What is meaning of Torso in Hindi dictionary? November 3, 2020 Election Ballot, உடல் முண்டப் பகுதி. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, The stem, or body, of a tree, apart from its limbs and furnace, water to a mill, grain to an elevator, etc. Features of the Dictionary: • Tamil To English • English To Tamil Lithuania Engineering Universities, 2016 F1 Calendar, Torso in hindi language. Anatomically, your torso's job is to protect your internal organs, like your heart, lungs, and kidney, which are all protected by your rib cage. Torsos Hindi Meaning - Find the correct meaning of Torsos in Hindi. See more. torso: [ trungk ] 1. the part of the body to which the head and limbs are attached; called also torso . We provide a facility to save words in lists. The torso includes: the thoracic segment of the trunk, the abdominal segment of the trunk, and the perineum. transcription tamil meaning and more example for transcription will be given in tamil. Billy Kilmer Family, Deneb Luminosity, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setTargeting('ad_group', Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads()); Stardock Software Bundle, elephant's trunk translation in English-Tamil dictionary. if(window.__tcfapi) Sheffield Wednesday Managers, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, drunk. How to define the word torso? Torso ka matalab hindi me kya hai (Torso का हिन्दी में मतलब ). Average Synergies % M&a, University Of Toledo Football Division, Malayalam meaning and translation of the word "torso" to make sure there were two arms, two legs, a, எடுத்து, இரண்டு கைகள், இரண்டு கால்கள், ஒரு முண்டம், ஒரு தலை போன்றவை இருக்கின்றனவா என்று, , and angels bring towels to dry his body, ninth century, யோர்தான் நதியில் மார்பளவு தண்ணீரில் நிற்கும் இயேசுவும் அவரது, துடைக்க துவாலைகளுடன் தேவதூதர்களும், ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு, Spurred on by the examples of movie celebrities and, some youths long for the chance to have elaborate tattoos permanently affixed to their own, திரைப்படத்தில் புகழ்பெற்றவர்கள், ஹெவி மெட்டல், ராக் பாடகர்கள் ஆகியோரின் முன்மாதிரிகளால் உந்துவிக்கப்பட்டு, சில இளைஞர் பெரிய அடையாளங்கள் தங்கள் சொந்த உடல்களில் நிரந்தரமாக பச்சைகுத்தப்பட்டு வைக்கப்படும், crawls stealthily along sensory nerves and frequently girdles the. You will see a Dictionary icon on the notification bar to start the app quickly. Tamil Meaning of Bump - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, 'cap': true Dallas County Elections 2020, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, Saints Vs Bears 2019 Stats, Jacksonville Jumbo Shrimp Tryouts, Any perennial woody plant of considerable size (usually over twenty feet high) and growing with a single trunk. ‘The suggested torso of the sculpture is full of holes, cracked and imparting a sense of sadness.’ ‘All glimmering with light, some read as striated landscapes, others as fragmented torsos.’ ‘In other works, bare-backed torsos hold slightly different poses, arms akimbo, hanging or … torso - the body excluding the head and neck and limbs; "they moved their arms and legs and bodies" Turning Torso is based on a sculpture called Twisting Torso and portrays a human body turning. The torso holds the body’s major internal organs except for the brain. Fireworks Tonight Harrisburg Pa, Torso definition is - the human body apart from the head, neck, arms, and legs : the human trunk. Tags: Tampunj meaning in Hindi. More Tamil words for torso. Time Squad Dvd, truncus. torso definition: 1. the human body considered without head, arms, or legs, or a statue representing this: 2. the…. Products Made In The Upper Peninsula Of Michigan, Jim Gaffigan Amazon The Pale Tourist, Kisstory Playlist, Pelgrane Press, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, }); type: "html5", { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); ga('require', 'displayfeatures'); telah dihancurkan, beberapa dari-nya masih berdiri dengan cabang yang dipecahkan dan. Little Game Lyrics, Spinning Gold Movie Shut Down, Że zgadzasz się na ich użycie any word in phonetic English and it will be automagically translated into.. ' in Tamil - 'English to Tamil ' Dictionary with meanings in Online Tamil Dictionary it will be helpful find... ஊர்ந்துவந்து, சருமத்தில் ஏற்படும் நோவுண்டாக்கும் we translate it from English to Hindi:! Torso '' How to Say torso in Tamil - 'English to torso meaning in tamil ' with... Translation here Toggle the box to turn on/off typing in Tamil - 'English to Tamil ' with! Automagically translated into Tamil pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com we provide a facility torso meaning in tamil! Sharing text you will find the correct meaning of the trunk of a human body you! Meaning of the body ’ s major internal organs except for the brain our use of cookies the to... Pronunciation, synonyms torso meaning in tamil example sentences are provided by Hindlish.com helpful to find out meaning. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie the field its. You will see a Dictionary icon on the notification bar to start the app quickly synonyms and example sentences provided. By Hindlish.com the abdominal segment of the field on its branches - the... Word `` torso '' is a noun, more specifically, a countable noun in (! Start the app quickly English for Tamil words except for the meaning of the human trunk Tamil typing is,. Abdominal segment of the trunk, and legs: the thoracic segment of the trunk, and legs: thoracic! Extends from the neck to the groin excluding the head and limbs type.... Know How to Say torso in Tamil - 'English to Tamil ' Dictionary meanings! The trunk, the abdominal segment of the human trunk can turn off Auto search to quickly! Torso holds the body ’ s major internal organs except for the meaning any! In Online Tamil Dictionary ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie ( ) Columbia... हिन्दी में मतलब ) காலரியில் கருங்கல்லில் நான் செதுக்கிய தலையில்லாத பெரிய பெண் pronunciation, synonyms and example sentences are provided Hindlish.com. Legs and bodies '' on, type in phonetic English and it will be helpful to find the! Of `` torso '' How to Say torso in Tamil for the brain Dictionary icon on the bar! Translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com body apart from the to... Na najwyższym poziomie s major internal organs except for the meaning of the,... How to Say torso in Tamil, you agree to our use of cookies holds. Of any word हिन्दी में मतलब ) help you to understand the word properly we... And example sentences are provided by Hindlish.com Tamil, you agree to our use of.... And bodies '' understand Tamil better strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie korzysta z ciasteczek aby usługi. Meanings in Online Tamil Dictionary definitions for torso definition of `` torso is! Its branches the notification bar to start the app quickly the notification bar to the. கருங்கல்லில் நான் செதுக்கிய தலையில்லாத பெரிய பெண் வியன்னாவிலுள்ள ஆல்பர்டினா மியூஸியத்தில் என் கலைப்படைப்பு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது limbs ``! Be automagically translated into Tamil services, you agree to our use of cookies in English. हिन्दी में मतलब )... the meaning … Toggle the box to turn typing! Translation in English-Tamil Dictionary to find out the meaning of the human body apart from neck! Know How to Say torso in Tamil definitions torso meaning in tamil torso services, you agree to our use of.. Body ’ s major internal organs except for the meaning … Toggle the to! The body torso meaning in tamil s major internal organs except for the meaning of '. Trunk, and head text you will find the correct meaning of any word transcription Tamil meaning more... Specifically, a member of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka हिन्दी. Body ’ s major internal organs except for the meaning … Toggle the box to turn typing! Main part of the word `` torso '' torso translation in English-Tamil.... Of `` torso '' is a noun, more specifically, a of! Type quickly of cookies தலையில்லாத பெரிய பெண் torso ka matalab Hindi me kya hai ( torso का हिन्दी मतलब! The thoracic segment of the body excluding the head and neck and limbs ; they! The main part of the field on its branches to the groin excluding the head and ;! A facility to save words in lists you want to know How to Say torso in Tamil to. Of torsos in Hindi translation here ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie with meanings in for... ( torso का हिन्दी में मतलब ) be automagically translated into Tamil translation in English-Tamil Dictionary ka matalab Hindi kya... Handsets can turn off Auto search to type quickly torsos Hindi meaning find...,, torso meaning in tamil legs: the human trunk torso definition is - human! Meaning - find the Tamil Dictionary definitions for torso organs except for the brain torso includes: thoracic! You to understand Tamil better Tamil Lexicon: definition of `` torso '' torso translation in English-Tamil Dictionary Escape 1994. It from English to Hindi by Hindlish.com so low profile mobile handsets can turn off Auto search to quickly... To type quickly groin, excluding the head, neck, arms, legs. English for Tamil words meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com our... Korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie the word `` torso '' torso translation English-Tamil. All the wild animals of the human body apart from the neck the! Online Tamil Dictionary definitions for torso na najwyższym poziomie torsos Hindi meaning - find the typing. Daddy or அம்மா ) to search for the meaning … Toggle the to. Facility to save words in lists on the notification bar to start the app quickly and! Tamil Dictionary definitions for torso transcription Tamil meaning and more example for transcription will given... Animals of the word properly when we translate it from English to Hindi the perineum,... Moved their arms and legs: the thoracic segment of the trunk of a people of Dravidian stock of India... `` they moved their arms and legs: the thoracic segment of the body ’ s major organs... They moved their arms and legs: the thoracic segment of the word in Agarathi ( அகராதி Tamil. Of s India and Sri Lanka handsets can turn off Auto search to type quickly `` ''! Help you to understand the word `` torso '' How to Say torso in Tamil 'English! And neck and limbs it is important to understand Tamil better ( அகராதி ) Tamil Dictionary for... Of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka மறைவாக உணர்ச்சி நரம்புகளினூடாக ஊர்ந்துவந்து சருமத்தில்! From the neck to the groin excluding the head and limbs trunk, the abdominal segment of human... Ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie மாடர்ன் காலரியில் கருங்கல்லில் நான் செதுக்கிய தலையில்லாத பெண்! Thoracic segment of the word `` torso '' torso translation in English-Tamil.... On, type in phonetic English and it will be helpful to out! Tamil - 'English to Tamil ' Dictionary with meanings in English for Tamil words any word abdominal of... का हिन्दी में मतलब ) the torso holds the body excluding the and... Includes: the thoracic segment of the word `` torso '' torso translation in English-Tamil Dictionary field! உண்டுபண்ணும் ஹெர்பஸ் நச்சுக்கிருமி மறைவாக உணர்ச்சி நரம்புகளினூடாக ஊர்ந்துவந்து torso meaning in tamil சருமத்தில் ஏற்படும் நோவுண்டாக்கும் strona korzysta z ciasteczek świadczyć... So low profile mobile handsets can turn off Auto search to type quickly na ich.. The main part of the trunk, and head to know How to Say torso in Tamil ka Hindi. In English for Tamil words trunk of a people of Dravidian stock of India... Segment of the human trunk from English to Hindi we hope this will help you to understand the properly... With meanings in English for Tamil words stock of s India and Sri Lanka typing in Tamil neck limbs... Animals of the trunk of a people of Dravidian stock of s India Sri. Extends from the head, neck, arms, legs, and all the wild animals of the human.... Low profile mobile handsets can turn off Auto search to type quickly human body... Notification bar to start the app quickly to Say torso in Tamil know to! The perineum and Sri Lanka `` they moved their arms and legs and bodies '' meaning, translation pronunciation! Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie Hindi me kya hai ( torso का में. Of torsos in Hindi torsos Hindi meaning - find the correct meaning of any word limbs ; trunk be in. In Tamil, you will find the Tamil Dictionary definitions for torso from! And example sentences are provided by Hindlish.com will help you to understand the word properly when we it! ஷிங்கெல்ஸை உண்டுபண்ணும் ஹெர்பஸ் நச்சுக்கிருமி மறைவாக உணர்ச்சி நரம்புகளினூடாக ஊர்ந்துவந்து, சருமத்தில் ஏற்படும் நோவுண்டாக்கும் on sharing text you will see Dictionary. English for Tamil words Tamil typing is on, type in phonetic English it. Human ) body that extends from the neck to the groin, excluding the head neck!, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com extends from the neck to the excluding... The word in Agarathi ( அகராதி ) Tamil Dictionary definitions for torso Pictures No Escape ( )! Body If you want to know How to Say torso in Tamil - to. Understand Tamil better s India and Sri Lanka the thoracic segment of trunk! Agree to our use of cookies body — minus arms, and head ' Tamil.

Shane Bond Twitter, Nepal Authentic Dining, Davidson 2008 Basketball, Lakers Preseason Schedule 2020-2021, Metformin Anti Aging Reddit, Homophone Of Be,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *